maandag 19 september 2011

Payrolling in Nederland – hype of trend?

Sinds een aantal jaar is er vanuit het werkgeverslandschap in Nederland steeds meer aandacht voor payrolling. Waar uitzendorganisaties vroeger nog de voornaamste bron van flexibele arbeidskrachten waren is payrolling inmiddels niet meer uit de arbeidsmarkt weg te denken. Veel bedrijven in hoog-competitieve sectoren zien in payrolling immers een interessant hulpmiddel om zonder vaste contracten alsnog over de juiste hoeveelheid getraind personeel te kunnen beschikken. En ook bij de overheid worden steeds meer ambtenaren gesignaleerd die via payrolling werkzaam zijn.

De toegenomen populariteit van payrolling – een decennium geleden nog een marginale dienst – heeft vanzelfsprekend geleid tot sterke groei in de sector. Er zijn vele aanbieders van payrolling en hun diensten zijn divers. De vraag is echter wel of payrolling als dienst de komende jaren actueel zal blijven, en wat dat precies betekent voor de nationale (en internationale) arbeidsmarkt. Kort gezegd: is payrolling nu eigenlijk een trend of een hype?

Toenemende diversifiëring van payrolling

In hoeverre payrolling een blijvende rol zal spelen op de Nederlandse arbeidsmarkt is niet eenvoudig te bepalen. De toekomst laat zich immers niet voorspellen. Veranderingen in wetgeving, vraag en de (inter )nationale economische situatie hebben allemaal invloed op de rol die payrolling speelt en zal spelen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar desondanks zijn er voortekenen dat aanbieders van payrolling zich voorbereiden op een blijvende rol.

Het eenvoudigste voorbeeld hiervan is diversifiëring. Een zeer divers overzicht van bedrijven maakt inmiddels gebruik van payrolling, en elke branche heeft weer behoefte aan een specifieke oplossing voor de eigen situatie. Steeds vaker bieden aanbieders van de dienst daarom payrolling oplossingen aan die speciaal toegespitst zijn op vraagstukken in specifieke branches en organisaties. Deze mate van specialisatie vereist een stabiele fundering, en doet vermoeden dat de acceptatie van payrolling inmiddels voldoende gestegen is dat zowel aanbieder als klant vertrouwen hebben in de staying power van payrolling.

Dankzij de stelselmatige verbreding van de dienst biedt payrolling in steeds meer situaties uitkomst. Maar dit gegeven alleen is niet voldoende om het onderscheid tussen duurzem trend of initiële hype te maken. Talloze kortstondige technieken en diensten uit het verleden hebben in korte tijd immers hun vleugels breed uitgeslagen. Valt payrolling in deze categorie?

De invloed van payrolling op de arbeidsmarkt

Onwaarschijnlijk, gezien de invloed die payrolling heeft uitgeoefend op de arbeidsmarkt. De mogelijkheid om zonder vaste arbeidscontracten alsnog over gekwalificeerd personeel te beschikken wanneer dat nodig is geeft werkgevers enorme voordelen op gebied van concurrentie. De markt vereist steeds meer flexibiliteit van bedrijven, en tegelijkertijd is er ook steeds meer focus op kwaliteit en betrouwbaarheid. Payrolling heeft hiervoor een oplossing geboden, en de waarde hiervan zal ook in betere economische tijden waarschijnlijk niet afnemen. Het bedwingen van kosten is door de eeuwen heen immers één van de meest prominente belangen van het bedrijfsleven geweest.

Zal payrolling in de toekomst fundamenteel veranderen, of vervangen worden door een nieuwe dienst? Dat is zeer waarschijnlijk. Maar het ziet ernaar uit dat de dienst een lang leven beschoren is.