woensdag 15 december 2010

Payrolling en buitenlandse medewerkers

Het kan voorkomen dat een organisatie behoefte heeft aan specifieke vaardigheden, maar dat het aanbod hierin op de arbeidsmarkt in het land waar de organisatie actief is onvoldoende is. Dit kan het bedrijf ertoe bewegen buitenlandse arbeidskrachten in te huren om in deze behoefte te voorzien. Aan het inhuren van zogeheten expats zijn echter vaak belastingtechnische vraagstukken verbonden waar de organisatie niet op voorbereid is. In dergelijke gevallen kan payrolling een handig hulpmiddel zijn.
Door gebruik te maken van payrolling kan voorkomen worden dat een bedrijf de wet- en regelgeving omtrent buitenlandse arbeidskrachten zelf moet uitzoeken; er zijn in de dienstensector vele bedrijven actief die specialiseren in payrolling diensten welke speciaal gericht zijn op het beheren van de financiële kwesties die samenhangen met het inhuren van buitenlandse werknemers. Het gebruik van payrolling biedt dus mogelijkheden om kosten te reduceren. Maar in hoeverre is het wenselijk om gebruik te maken van payrolling diensten, en welke gevolgen heeft payrolling voor het dienstverband dat de werknemer aangaat met het bedrijf?


De voor- en nadelen van payrolling van buitenlandse arbeidskrachten

Wanneer een organisatie geen gebruik maakt van externe payrolling om de financiële verplichtingen jegens de buitenlandse medewerkers die zij in dienst hebben te beheren betekent dit dat de onderneming zelf verantwoordelijk blijft voor het betalen van het salaris en het afdragen van belastingen. Bij payrolling door derden is dit juist niet noodzakelijk; een payrolling bureau neemt als onderdeel van haar werkzaamheden de verantwoordelijkheid voor het afhandelen van betalingen aan personeel over. De organisatie huurt dan in feite arbeidskrachten in via het payrolling bureau, en kan hun vaardigheden volledig benutten zonder ze zelf op de loonlijst te hoeven zetten. Het aldus ingehuurde personeel blijft immers bij het payrolling bureau op de loonlijst staan, en de organisatie ontvangt een factuur van het payrolling bureau voor de gemaakte uren. Doordat het payrolling bureau ook de belastingen afhandelt of de organisatie zich daar geen zorgen over te maken, maar deze service wordt wel doorberekend in de totale kosten van het payrolling contract.

Zo bekeken biedt payrolling voordelen, maar ook nadelen. Het belangrijkste voordeel van payrolling is dat het zo makkelijker wordt om buitenlandse arbeidskrachten in te huren. Aan de andere kant creëert payrolling ook een mogelijk nadeel in de vorm van het continuïteitsrisico – niet alle payrolling bureaus garanderen dat medewerkers steeds beschikbaar zijn. Een onderneming zal deze risico's tegen elkaar moeten afwegen alvorens te besluiten om gebruik te maken van payrolling.


Is payrolling in iedere situatie noodzakelijk?

Payrolling is uiteraard niet in iedere situatie de beste optie: grote internationale organisaties kunnen de complexiteit en die voortvloeien uit het inhuren van buitenlandse professionals vaak zelf opvangen, en in dergelijke gevallen kan payrolling de kosten zelfs doen toenemen. Ook kan payrolling voor expats die reeds langere tijd in het land actief zijn ongunstige financiële gevolgen hebben, omdat sommige belastingvoordelen van payrolling aan een tijdslimiet gebonden zijn. En wanneer de medewerker in kwestie van voornemens is te naturaliseren biedt payrolling slechts tijdelijke meerwaarde. Hoewel het gebruik van payrolling een waardevol instrument kan zijn om het inhuren van buitenlands personeel te faciliteren zal een onderneming daarom altijd de afweging moeten maken of payrolling de juiste oplossing is.