maandag 27 juni 2011

De snelle opkomst van payrolling

Het is nog niet zo lang geleden dat payrolling op de Nederlandse arbeidsmarkt relatief onbekend was. Tien jaar geleden maakte vrijwel geen enkel bedrijf gebruik van de dienst, en de term werd voornamelijk geassocieerd met de Noord-Amerikaanse economie.

Dat is nu wel anders; steeds meer payrolling bureaus openen hun deuren, en in vrijwel alle bedrijfstakken wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van payrolling. Inmiddels zijn al meer dan 140.000 werknemers in Nederland via een payrolling bureau in dienst, en verwacht wordt dat hun aantal binnen afzienbare tijd de 180.000 zal halen.

De snelle groei van deze voorheen onbekende sector is opmerkelijk, zeker gezien de economische tegenslagen waarmee dienstverleners de laatste jaren te kampen hebben. Velen zijn dan ook sceptisch. Want wat is nu precies de sleutel van het succes van payrolling, en wat kan het bedrijfsleven in de toekomst van deze dienst verwachten?

Waarom wordt payrolling steeds populairder?

Via payrolling kunnen bedrijven de arbeidscontracten met hun medewerkers elders onderbrengen. Het payrolling bureau wordt zo de juridische werkgever van het betrokken personeel, wat vervolgens gewoon weer bij de oorspronkelijke werkgever aan de slag gaat. Voor een buitenstaander lijkt payrolling daarom al snel op uitzendwerk.

Toegegeven, payrolling stelt bedrijven in staat dynamisch met een bezettingsgraad om te gaan. Doordat de voormalige werkgever nu niet meer vastzit aan een arbeidscontract is het makkelijker om het medewerkersbestand in te krimpen of uit te breiden. Toch is er een belangrijk verschil, en hiermee kan meteen de populariteit van payrolling verklaard worden: continuïteit.

Waar uitzendkrachten vaak van de ene baan in de andere rollen en weinig specifieke ervaring opdoen blijven werknemers via payrolling verbonden aan de oorspronkelijke werkgever. Specialistische kennis gaat zo niet verloren, en het risico dat een nieuwe medewerker niet in organisatie kan aarden wordt vermeden.

Payrolling in de toekomst

De ontwikkeling van payrolling is nog volop bezig, en veel nieuwe spelers betreden jaarlijks de markt. Naast hevige concurrentie veroorzaakt deze groei ook argwaan - critici wijzen op gevallen waarbij medewerkers via payrolling belangrijke arbeidsvoorwaarden verliezen. Ook wordt door de snelle groei getwijfeld aan de stabiliteit van de sector. Voorstanders van payrolling wuiven deze bezwaren weg met het argument dat misstanden zeldzaam zijn en gebruiken grote payrollingbureaus als voorbeeld van de volwassenheid van de dienst.

Hoe het ook zij, het is te verwachten dat payrolling ook in de toekomst een belangrijke rol zal spelen op de arbeidsmarkt. De voordelen ervan - de flexibeler omgang met het eigen personeel, het dynamisch kunnen inzetten van getrainde medewerkers en de lagere overhead - zullen immers niet snel door grote bedrijven worden afgewezen. Het is te verwachten dat payrolling ook in de toekomst een rol van betekenis zal spelen op de Nederlandse arbeidsmarkt.