maandag 19 september 2011

Payrolling in Nederland – hype of trend?

Sinds een aantal jaar is er vanuit het werkgeverslandschap in Nederland steeds meer aandacht voor payrolling. Waar uitzendorganisaties vroeger nog de voornaamste bron van flexibele arbeidskrachten waren is payrolling inmiddels niet meer uit de arbeidsmarkt weg te denken. Veel bedrijven in hoog-competitieve sectoren zien in payrolling immers een interessant hulpmiddel om zonder vaste contracten alsnog over de juiste hoeveelheid getraind personeel te kunnen beschikken. En ook bij de overheid worden steeds meer ambtenaren gesignaleerd die via payrolling werkzaam zijn.

De toegenomen populariteit van payrolling – een decennium geleden nog een marginale dienst – heeft vanzelfsprekend geleid tot sterke groei in de sector. Er zijn vele aanbieders van payrolling en hun diensten zijn divers. De vraag is echter wel of payrolling als dienst de komende jaren actueel zal blijven, en wat dat precies betekent voor de nationale (en internationale) arbeidsmarkt. Kort gezegd: is payrolling nu eigenlijk een trend of een hype?

Toenemende diversifiëring van payrolling

In hoeverre payrolling een blijvende rol zal spelen op de Nederlandse arbeidsmarkt is niet eenvoudig te bepalen. De toekomst laat zich immers niet voorspellen. Veranderingen in wetgeving, vraag en de (inter )nationale economische situatie hebben allemaal invloed op de rol die payrolling speelt en zal spelen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar desondanks zijn er voortekenen dat aanbieders van payrolling zich voorbereiden op een blijvende rol.

Het eenvoudigste voorbeeld hiervan is diversifiëring. Een zeer divers overzicht van bedrijven maakt inmiddels gebruik van payrolling, en elke branche heeft weer behoefte aan een specifieke oplossing voor de eigen situatie. Steeds vaker bieden aanbieders van de dienst daarom payrolling oplossingen aan die speciaal toegespitst zijn op vraagstukken in specifieke branches en organisaties. Deze mate van specialisatie vereist een stabiele fundering, en doet vermoeden dat de acceptatie van payrolling inmiddels voldoende gestegen is dat zowel aanbieder als klant vertrouwen hebben in de staying power van payrolling.

Dankzij de stelselmatige verbreding van de dienst biedt payrolling in steeds meer situaties uitkomst. Maar dit gegeven alleen is niet voldoende om het onderscheid tussen duurzem trend of initiële hype te maken. Talloze kortstondige technieken en diensten uit het verleden hebben in korte tijd immers hun vleugels breed uitgeslagen. Valt payrolling in deze categorie?

De invloed van payrolling op de arbeidsmarkt

Onwaarschijnlijk, gezien de invloed die payrolling heeft uitgeoefend op de arbeidsmarkt. De mogelijkheid om zonder vaste arbeidscontracten alsnog over gekwalificeerd personeel te beschikken wanneer dat nodig is geeft werkgevers enorme voordelen op gebied van concurrentie. De markt vereist steeds meer flexibiliteit van bedrijven, en tegelijkertijd is er ook steeds meer focus op kwaliteit en betrouwbaarheid. Payrolling heeft hiervoor een oplossing geboden, en de waarde hiervan zal ook in betere economische tijden waarschijnlijk niet afnemen. Het bedwingen van kosten is door de eeuwen heen immers één van de meest prominente belangen van het bedrijfsleven geweest.

Zal payrolling in de toekomst fundamenteel veranderen, of vervangen worden door een nieuwe dienst? Dat is zeer waarschijnlijk. Maar het ziet ernaar uit dat de dienst een lang leven beschoren is.

maandag 27 juni 2011

De snelle opkomst van payrolling

Het is nog niet zo lang geleden dat payrolling op de Nederlandse arbeidsmarkt relatief onbekend was. Tien jaar geleden maakte vrijwel geen enkel bedrijf gebruik van de dienst, en de term werd voornamelijk geassocieerd met de Noord-Amerikaanse economie.

Dat is nu wel anders; steeds meer payrolling bureaus openen hun deuren, en in vrijwel alle bedrijfstakken wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van payrolling. Inmiddels zijn al meer dan 140.000 werknemers in Nederland via een payrolling bureau in dienst, en verwacht wordt dat hun aantal binnen afzienbare tijd de 180.000 zal halen.

De snelle groei van deze voorheen onbekende sector is opmerkelijk, zeker gezien de economische tegenslagen waarmee dienstverleners de laatste jaren te kampen hebben. Velen zijn dan ook sceptisch. Want wat is nu precies de sleutel van het succes van payrolling, en wat kan het bedrijfsleven in de toekomst van deze dienst verwachten?

Waarom wordt payrolling steeds populairder?

Via payrolling kunnen bedrijven de arbeidscontracten met hun medewerkers elders onderbrengen. Het payrolling bureau wordt zo de juridische werkgever van het betrokken personeel, wat vervolgens gewoon weer bij de oorspronkelijke werkgever aan de slag gaat. Voor een buitenstaander lijkt payrolling daarom al snel op uitzendwerk.

Toegegeven, payrolling stelt bedrijven in staat dynamisch met een bezettingsgraad om te gaan. Doordat de voormalige werkgever nu niet meer vastzit aan een arbeidscontract is het makkelijker om het medewerkersbestand in te krimpen of uit te breiden. Toch is er een belangrijk verschil, en hiermee kan meteen de populariteit van payrolling verklaard worden: continuïteit.

Waar uitzendkrachten vaak van de ene baan in de andere rollen en weinig specifieke ervaring opdoen blijven werknemers via payrolling verbonden aan de oorspronkelijke werkgever. Specialistische kennis gaat zo niet verloren, en het risico dat een nieuwe medewerker niet in organisatie kan aarden wordt vermeden.

Payrolling in de toekomst

De ontwikkeling van payrolling is nog volop bezig, en veel nieuwe spelers betreden jaarlijks de markt. Naast hevige concurrentie veroorzaakt deze groei ook argwaan - critici wijzen op gevallen waarbij medewerkers via payrolling belangrijke arbeidsvoorwaarden verliezen. Ook wordt door de snelle groei getwijfeld aan de stabiliteit van de sector. Voorstanders van payrolling wuiven deze bezwaren weg met het argument dat misstanden zeldzaam zijn en gebruiken grote payrollingbureaus als voorbeeld van de volwassenheid van de dienst.

Hoe het ook zij, het is te verwachten dat payrolling ook in de toekomst een belangrijke rol zal spelen op de arbeidsmarkt. De voordelen ervan - de flexibeler omgang met het eigen personeel, het dynamisch kunnen inzetten van getrainde medewerkers en de lagere overhead - zullen immers niet snel door grote bedrijven worden afgewezen. Het is te verwachten dat payrolling ook in de toekomst een rol van betekenis zal spelen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

woensdag 15 december 2010

Payrolling en buitenlandse medewerkers

Het kan voorkomen dat een organisatie behoefte heeft aan specifieke vaardigheden, maar dat het aanbod hierin op de arbeidsmarkt in het land waar de organisatie actief is onvoldoende is. Dit kan het bedrijf ertoe bewegen buitenlandse arbeidskrachten in te huren om in deze behoefte te voorzien. Aan het inhuren van zogeheten expats zijn echter vaak belastingtechnische vraagstukken verbonden waar de organisatie niet op voorbereid is. In dergelijke gevallen kan payrolling een handig hulpmiddel zijn.
Door gebruik te maken van payrolling kan voorkomen worden dat een bedrijf de wet- en regelgeving omtrent buitenlandse arbeidskrachten zelf moet uitzoeken; er zijn in de dienstensector vele bedrijven actief die specialiseren in payrolling diensten welke speciaal gericht zijn op het beheren van de financiële kwesties die samenhangen met het inhuren van buitenlandse werknemers. Het gebruik van payrolling biedt dus mogelijkheden om kosten te reduceren. Maar in hoeverre is het wenselijk om gebruik te maken van payrolling diensten, en welke gevolgen heeft payrolling voor het dienstverband dat de werknemer aangaat met het bedrijf?


De voor- en nadelen van payrolling van buitenlandse arbeidskrachten

Wanneer een organisatie geen gebruik maakt van externe payrolling om de financiële verplichtingen jegens de buitenlandse medewerkers die zij in dienst hebben te beheren betekent dit dat de onderneming zelf verantwoordelijk blijft voor het betalen van het salaris en het afdragen van belastingen. Bij payrolling door derden is dit juist niet noodzakelijk; een payrolling bureau neemt als onderdeel van haar werkzaamheden de verantwoordelijkheid voor het afhandelen van betalingen aan personeel over. De organisatie huurt dan in feite arbeidskrachten in via het payrolling bureau, en kan hun vaardigheden volledig benutten zonder ze zelf op de loonlijst te hoeven zetten. Het aldus ingehuurde personeel blijft immers bij het payrolling bureau op de loonlijst staan, en de organisatie ontvangt een factuur van het payrolling bureau voor de gemaakte uren. Doordat het payrolling bureau ook de belastingen afhandelt of de organisatie zich daar geen zorgen over te maken, maar deze service wordt wel doorberekend in de totale kosten van het payrolling contract.

Zo bekeken biedt payrolling voordelen, maar ook nadelen. Het belangrijkste voordeel van payrolling is dat het zo makkelijker wordt om buitenlandse arbeidskrachten in te huren. Aan de andere kant creëert payrolling ook een mogelijk nadeel in de vorm van het continuïteitsrisico – niet alle payrolling bureaus garanderen dat medewerkers steeds beschikbaar zijn. Een onderneming zal deze risico's tegen elkaar moeten afwegen alvorens te besluiten om gebruik te maken van payrolling.


Is payrolling in iedere situatie noodzakelijk?

Payrolling is uiteraard niet in iedere situatie de beste optie: grote internationale organisaties kunnen de complexiteit en die voortvloeien uit het inhuren van buitenlandse professionals vaak zelf opvangen, en in dergelijke gevallen kan payrolling de kosten zelfs doen toenemen. Ook kan payrolling voor expats die reeds langere tijd in het land actief zijn ongunstige financiële gevolgen hebben, omdat sommige belastingvoordelen van payrolling aan een tijdslimiet gebonden zijn. En wanneer de medewerker in kwestie van voornemens is te naturaliseren biedt payrolling slechts tijdelijke meerwaarde. Hoewel het gebruik van payrolling een waardevol instrument kan zijn om het inhuren van buitenlands personeel te faciliteren zal een onderneming daarom altijd de afweging moeten maken of payrolling de juiste oplossing is.